Hãy lập một số chẵn có sáu chữ số thoả mãn các điều kiện: – Lớp nghìn gồm các chữ số 0, 0, 3; – Lớp đơn vị gồm các chữ số 8, 1, 1.


Câu hỏi:

Hãy lập một số chẵn có sáu chữ số thoả mãn các điều kiện:
– Lớp nghìn gồm các chữ số 0, 0, 3;
– Lớp đơn vị gồm các chữ số 8, 1, 1.

Trả lời:

Hãy lập một số chẵn có sáu chữ số thoả mãn các điều kiện: - Lớp nghìn gồm các chữ số 0, 0, 3; - Lớp đơn vị gồm các chữ số 8, 1, 1. (ảnh 1)
Số cần tìm là: 300 118

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *