Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số đó có mặt chữ số 0?


Câu hỏi:

Tìm y biết: 
(y + 0,2 ) + ( y + 0,7 ) + ( y + 1,2 ) +…. + ( y + 4,2 ) + ( y + 4,7 ) = 65,5

Trả lời:

2[ (y + 0,2 ) + ( y + 0,7 ) + ( y + 1,2 ) +…. + ( y + 4,2 ) + ( y + 4,7 ) ]=[ (y + 0,2 )+( y + 4,7 ) ]+ [ ( y + 0,7 ) +( y + 4,2 )]+ …..+[ (y + 4,7 )+( y + 0,2 ) ]=10×(2y+4,9)=65,5*2=131.2y=13,1-4,9>>>y=4,1

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *