E có 4 số 4 làm thế nào để đc tổng bằng 20?Câu hỏi: E có 4 số 4 làm thế nào để đc tổng bằng 20? Trả lời: (4 : 4 + 4).4 = 20 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *