Dưới đây là độ dài quãng đường bộ từ Hà Nội đến một số địa điểm ở nước ta. Quãng đường Độ dài khoảng Hà Nội – Cột cờ Lũng Cú 439 km Hà Nội – Đất Mũi 2 107 km Hà Nội – Mũi Đôi 1 186 km Hà Nội – A Pa Chải 681 km  Trong bốn quãng đường trên, quãng đường nào dài nhất, quãng đường nào ngắn nhất?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Dưới đây là độ dài quãng đường bộ từ Hà Nội đến một số địa điểm ở nước ta.

Quãng đường

Độ dài khoảng

Hà Nội – Cột cờ Lũng Cú

439 km

Hà Nội – Đất Mũi

2 107 km

Hà Nội – Mũi Đôi

1 186 km

Hà Nội – A Pa Chải

681 km

 Trong bốn quãng đường trên, quãng đường nào dài nhất, quãng đường nào ngắn nhất?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *