Dưới đây là các nguyên liệu được sử dụng trong buổi triển lãm a) Chọn câu trả lời đúng Cát mịn cân nặng là: A. 5 tấn B. 5 tạ C. 5 yến D. 2 yến b) Tổng cân nặng của than hoạt tính, sỏi và cát hạt lớn có đủ 1 tạ không?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Dưới đây là các nguyên liệu được sử dụng trong buổi triển lãm

a) Chọn câu trả lời đúng
Cát mịn cân nặng là:
A. 5 tấn
B. 5 tạ
C. 5 yến
D. 2 yến
b) Tổng cân nặng của than hoạt tính, sỏi và cát hạt lớn có đủ 1 tạ không?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *