Dùng thuật toán ơclit tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của 3500 và 126.


Câu hỏi:

Tổng số tuổi của ba người là 54 tuổi. Khi chị chào đời, tuổi bố gấp 5 làn tuổi em hiện nay. Khi em chào đời, chị hơn tuổi em hiện nay 2 tuổi. Tính tuổi mỗi người. 

Trả lời:

Khi chị chào đời, tuổi bố gấp 5 làn tuổi em hiện nay vậy tuổi bố trừ tổi chị bằng 5 lần tuổi em
Khi em chào đời, chị hơn tuổi em hiện nay 2 tuổi -> tuổi chị bằng 2 lần tuổi em hiện nay cộng với 2
Nếu coi tuổi em là 1 phần thì tuổi chị là 2 phần + 2; tuổi bố là 7 phần cộng 2. Ta có
1 phần + 2 phần +2 + 7 phần +2 =54 -> 1phần =5
Vậy Tuổi em là 5, tuổi chị là 12, tuổi bố là 37

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *