Dựa vào biểu đồ dưới đây, viết số thích hợp vào chỗ chấm :SỐ SÁCH TOÁN TRONG THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY TÂNa) Sách Toán 2 có ……… quyểnb) Sách Toán 4 có ……… quyển.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Dựa vào biểu đồ dưới đây, viết số thích hợp vào chỗ chấm :SỐ SÁCH TOÁN TRONG THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY TÂNa) Sách Toán 2 có ……… quyểnb) Sách Toán 4 có ……… quyển.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *