Điền dấu (>;


Câu hỏi:

Lan và Huy cùng làm báo tường. Trên mặt một tờ báo, Huy dự kiến trình bày bài của mình vào 1/3 tờ báo, Lan dự kiến trình bày bài của mình vào 2/5 tờ báo đó. Hỏi bài của bạn nào chiếm nhiều phần của tờ báo hơn?

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Trả lời: Bài của Lan chiếm nhiều phần của tờ báo hơn vì:Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJack

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *