Điền dấu (>;


Câu hỏi:

Trong các phân số: 13;35;54;78;118;1617;234123. Các phân số lớn hơn 1 là: …………………………Các phân số nhỏ hơn 1 là : ……………………….

Trả lời:

Hướng dẫn giải:Các phân số lớn hơn 1 là : Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJackCác phân số nhỏ hơn 1 là : Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 22 trang 15, 16, 17 hay nhất tại VietJackGiải thích :Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì lớn hơn 1; phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1; phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số nhỏ hơn 1.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *