Điền đáp án đúng vào ô trống:5712→: 168          


Câu hỏi:

Điền đáp án đúng vào ô trống:6048:  112          

Trả lời:

Theo chiều mũi tên ta có phép tính sau:6048 : 112 = ?Đặt tính và thực hiện tính như sau:    6048       560    ¯11254       448     448          0Vậy số cần điền là 54Lưu ý : Chia lần lượt các chữ số của số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phảiỞ lượt chia thứ nhất, ta phải lấy từ ba chữ số của số bị chia (theo thứ tự từ trái sang phải) để chia cho số chia.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *