Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta biểu hiện ở đặc điểm nào sau đây?


Câu hỏi:

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta biểu hiện ở đặc điểm nào sau đây?

A. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước theo mùa.

Đáp án chính xác

B. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước ổn định.

C. Sông ngòi dày đặc, chủ yếu là hướng tây bắc – đông nam.

D. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, ít phù sa, chế độ nước thất thường.

Trả lời:

Phương pháp: Kiến thức bài 10 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Cách giải:
Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta biểu hiện ở đặc điểm: Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước theo mùa.
Chọn A

====== HOCVN.NET =====

 1. Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là do nguyên nhân nào sau đây?

  Câu hỏi:

  Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là do nguyên nhân nào sau đây?

  A. Nằm ở vùng vĩ độ thấp nên nhận được nhiều nhiệt và tiếp giáp Biển Đông nên mưa nhiều.

  B. Nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới bán cầu Bắc, quanh năm nhận lượng bức xạ lớn.

  C. Nằm trong vùng gió mùa, giữa hai đường chí tuyến nên có lượng mưa lớn và góc nhập xạ lớn.

  D. Nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực hoạt động của gió mùa Châu Á và tiếp giáp Biển Đông.

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Phương pháp: Kiến thức bài 9 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
  Cách giải:
  Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là do vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực hoạt động của gió mùa châu Á và tiếp giáp biển Đông rộng lớn:
  – Tính nhiệt đới: vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến nên nhận được lượng bức xạ lớn, nền nhiệt cao
  – Tính ẩm: nhờ vai trò của biển Đông cung cấp lượng ẩm dồi dào, mang lại mưa lớn
  – Tính gió mùa: vị trí nằm trong khu vực gió mùa châu Á điển hình trên thế giới
  gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông.
  Chọn D

  ====== HOCVN.NET =====

 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

  Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

  A.Chè, cà phê, thuốc lá, hạt điều.

  B.Rượu, bia, nước giải khát.

  C.Sản phẩm chăn nuôi.

  D.Dệt may.

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Phương pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 22
  Cách giải:
  Ngành công nghiệp không thuộc công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là: dệt may
  Chọn D

  ====== HOCVN.NET =====

 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Hồng?

  Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Hồng?

  A.Sông Cầu.

  B.Sông Mã.

  C.Sông Cả.

  D.Sông Chảy.

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Phương pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 10
  Cách giải:
  Sông thuộc hệ thống sông Hồng là sông Chảy
  Chọn D

  ====== HOCVN.NET =====

 4. Những khối núi đá vôi đồ sộ của vùng núi Đông Bắc nước ta tập trung chủ yếu ở

  Câu hỏi:

  Những khối núi đá vôi đồ sộ của vùng núi Đông Bắc nước ta tập trung chủ yếu ở

  A.giáp biên giới Việt – Trung.

  Đáp án chính xác

  B.khu vực phía Nam của vùng.

  C.thượng nguồn sông Chảy.

  D.khu vực trung tâm của vùng.

  Trả lời:

  Phương pháp: Kiến thức bài 6 – Đất nước nhiều đồi núi
  Cách giải:
  Những khối núi đá vôi đồ sộ của vùng núi Đông Bắc nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực giáp biên giới Việt 
  Chọn A

  ====== HOCVN.NET =====

 5. Cho biểu đồ:  LƯU LƯỢNG NƯỚC TRUNG BÌNH SÔNG MÊ CÔNG VÀ SÔNG HỒNG   Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?

  Câu hỏi:

  Cho biểu đồ: 
  LƯU LƯỢNG NƯỚC TRUNG BÌNH SÔNG MÊ CÔNG VÀ SÔNG HỒNG
   Cho biểu đồ:  LƯU LƯỢNG NƯỚC TRUNG BÌNH SÔNG MÊ CÔNG VÀ SÔNG HỒNG (ảnh 1)
  Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?

  A.Sông Mê Công có lưu lượng nước trung bình các tháng đều lớn hơn và tháng đỉnh lũ sớm hơn sông Hồng.

  B.Sông Mê Công có lưu lượng nước trung bình các tháng đầu nhỏ hơn và tháng đỉnh lũ muộn hơn sông Hồng.

  C.Sông Mê Công có lưu lượng nước trung bình các tháng đầu nhỏ hơn và tháng đỉnh lũ sớm hơn sông Hồng.

  D.Sông Mê Công có lưu lượng nước trung bình các tháng đều lớn hơn và tháng đỉnh lũ muộn hơn sông Hồng.

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Phương pháp: Kĩ năng nhận xét biểu đồ
  Cách giải:
  Sông Mê Công có lưu lượng nước trung bình các tháng đều lớn hơn và tháng đỉnh lũ muộn hơn sông Hồng (sông Cửu Long lũ vào tháng 8, sông Mê Công đỉnh lũ vào tháng 10)

  Chọn D

  ====== HOCVN.NET =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top