Thế mạnh của vị trí địa lí nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các loại hình giao thông vận tải


Câu hỏi:

Thế mạnh của vị trí địa lí nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các loại hình giao thông vận tải

A. đường hàng không và đường biển

Đáp án chính xác

B. đường biển và đường sắt.

C. đường ô tô và đường biển

D. đường ô tô và đường sắt.

Trả lời:

Phương pháp: Kiến thức bài 2 – Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
Cách giải:
Thế mạnh vị trí địa lí của nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các loại hình giao thông vận tải đường hàng không và đường biển.
Bởi: nước ta nằm trên ngã tư đường hàng không và hàng hải quốc tế quan trọng với nhiều cảng biển lớn và các sân bay quốc tế  nối liền nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện để nước ta giao lưu thuận lợi với các nước. 
Chọn A

====== HOCVN.NET =====

 1. Các đồng bằng ở Đông Nam Á lục địa màu mỡ, vì nó

  Câu hỏi:

  Các đồng bằng ở Đông Nam Á lục địa màu mỡ, vì nó

  A. có lớp phủ thực vật phong phú.

  B. được phù sa của các con sông bồi đắp.

  Đáp án chính xác

  C. được phủ các sản phẩm phong hóa từ dung nham núi lửa

  D. được con người cải tạo hợp lí.

  Trả lời:

  Phương pháp: Kiến thức bài 11 – Đông Nam Á (Sgk Địa 11)
  Cách giải:
  Các đồng bằng ở Đông Nam Á lục địa màu mỡ nhờ được bồi đắp bởi phù sa của các hệ thống sông lớn.
  Chọn B

  ====== HOCVN.NET =====

 2. Khu vực nào sau đây vào nửa cuối mùa đông hầu như không có mưa phùn? 

  Câu hỏi:

  Khu vực nào sau đây vào nửa cuối mùa đông hầu như không có mưa phùn? 

  A. Đồng bằng Bắc Trung Bộ.

  B. Vùng ven biển.

  C. Vùng núi Tây Bắc

  Đáp án chính xác

  D. Đồng bằng Bắc Bộ.

  Trả lời:

  Phương pháp: Kiến thức bài 9 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (SGK Địa 12) 
  Cách giải:
  Vào nửa cuối mùa đông, gió mùa đông bắc lệch qua biển được tăng cường ẩm  đem lại mưa phùn cho vùng đồng bằng ven biển và các đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. 
   Loại đáp án A, B, D Riêng vùng núi Tây Bắc do nằm khuất sau dãy Hoàng Liên Sơn  không chịu ảnh hưởng nhiều bởi gió mùa đông bắc, nửa cuối mùa đông hầu như không có mưa phùn.
  Chọn C

  ====== HOCVN.NET =====

 3. Quá trình địa mạo chủ yếu chi phối đường bờ biển nước ta là 1

  Câu hỏi:

  Quá trình địa mạo chủ yếu chi phối đường bờ biển nước ta là 1

  A. mài mòn.

  Đáp án chính xác

  B. xâm thực

  C. xâm thực, bồi tụ.

  D. tích tụ.

  Trả lời:

  Phương pháp: Kiến thức bài 8 – Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
  Cách giải: Quá trình địa mạo chủ yếu chi phối đường bờ biển nước ta là mài mòn 
   Do tác động của sóng biển vỗ vào bờ khiến bờ biển bị mài mòn, hình thành các mỏm đá… 
  Chọn A 

  ====== HOCVN.NET =====

 4. Cho biểu đồ sau:  TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MĨ LA TINH GIAI ĐOẠN 1985 – 2010 (Đơn vị: %) Dựa vào biểu đồ, nhận xét nào đúng về tốc độ tăng GDP của các nước Mĩ La tinh?

  Câu hỏi:

  Cho biểu đồ sau: 
  TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MĨ LA TINH GIAI ĐOẠN 1985 – 2010 (Đơn vị: %)
  Cho biểu đồ sau:  TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MĨ LA TINH GIAI ĐOẠN 1985 - 2010 (ảnh 1)
  Dựa vào biểu đồ, nhận xét nào đúng về tốc độ tăng GDP của các nước Mĩ La tinh?

  A. Tốc độ tăng GDP những năm gần đây thấp.

  B. Tốc độ tăng trưởng GDP liên tục tăng.

  C. Năm 1995, tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất.

  D. Tốc độ tăng GDP không ổn định.

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Phương pháp: Kĩ năng nhận xét biểu đồ
  Cách giải:
  – A sai: tốc độ tăng GDP những năm gần đây rất cao
  – B sai: tốc độ tăng trưởng GDP không liên tục giai đoạn 1985 – 1995 giảm rất nhanh, sau đó lại tăng lên rất nhanh
  – C sai: Năm 1995 tốc độ tăng GDP thấp nhất (0,4%)
  – D đúng: tốc độ tăng GDP không ổn định (giai đoạn đầu giảm, giai đoạn sau tăng lên) 
  Chọn D

  ====== HOCVN.NET =====

 5. Vùng biển được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền là

  Câu hỏi:

  Vùng biển được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền là

  A. Đặc quyền kinh tế.

  B. Lãnh hải.

  C. Nội thuỷ.

  Đáp án chính xác

  D. Tiếp giáp lãnh hải.

  Trả lời:

  Phương pháp: Kiến thức bài 2 – Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ (Địa lí 12) 
  Cách giải:
  Vùng nội thủy cũng được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền.
  Chọn C

  ====== HOCVN.NET =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top