Giới hạn của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở phần lãnh thổ phía Nam cao hơn so với phần lãnh thổ phía Bắc nước ta chủ yếu là do nguyên nhân nào?


Câu hỏi:

Giới hạn của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở phần lãnh thổ phía Nam cao hơn so với phần lãnh thổ phía Bắc nước ta chủ yếu là do nguyên nhân nào?

A. Độ cao trung bình của địa hình thấp hơn.

B. Ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc

Đáp án chính xác

C. Chịu tác động mạnh của gió mùa Tây Nam.

D. Chịu tác động của Biển Đông sâu sắc hơn.

Trả lời:

Đáp án B
Phương pháp giải:
Kiến thức bài 12 – Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Giải chi tiết:
Giới hạn của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở phần lãnh thổ phía Nam cao hơn so với phần lãnh thổ phía Bắc nước ta chủ yếu là do phần lãnh thổ  phía Nam ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên gần như không có mùa đông, nền nhiệt độ trung bình cao quanh năm và cao hơn miền Bắc.

====== HOCVN.NET =====

 1. Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm có diện tích lớn nhất ở những vùng nào?

  Câu hỏi:

  Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm có diện tích lớn nhất ở những vùng nào?

  A. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

  Đáp án chính xác

  B. Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ.

  C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

  D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ.

  Trả lời:

  Đáp án A
  Phương pháp giải:
  Sử dụng Atlat Địa lí trang 18
  Giải chi tiết:
  Đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hằng năm có diện tích lớn nhất ở 2 vùng đồng bằng lớn của nước ta là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. (kí hiệu nền màu vàng)

  ====== HOCVN.NET =====

 2. Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, nhận xét nào sau đây không đúng về ngành chăn nuôi nước ta?

  Câu hỏi:

  Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, nhận xét nào sau đây không đúng về ngành chăn nuôi nước ta?

  A. Chăn nuôi có vai trò chủ đạo trong sản xuất nông nghiệp.

  Đáp án chính xác

  B. Tỉ trọng chăn nuôi gia súc luôn cao nhất và liên tục tăng.

  C. Hai tỉnh nuôi nhiều bò nhất là Thanh Hóa và Nghệ An.

  D. Lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở Đồng bằng sông Hồng.

  Trả lời:

  Đáp án A
  Phương pháp giải:
  Sử dụng Atlat Địa lí trang 19 kết hợp kĩ năng đọc biểu đồ
  Giải chi tiết:
  Nhận xét:
  – A không đúng: chăn nuôi mới chỉ chiếm 24,4%  giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta năm 2007 (trồng trọt lớn nhất với 73,9% năm 2007) => chăn nuôi chưa phải là ngành đóng vai trò chủ đạo trong sản xuất nông nghiệp nước ta
  – B đúng: Tỉ trọng chăn nuôi gia súc luôn cao nhất (72% năm 2007) và tăng lên liên tục
  – C đúng: Hai tỉnh nuôi nhiều bò nhất là Thanh Hóa và Nghệ An
  – D đúng: Lợn và gia cầm được nuôi nhiều nhất ở đb sông Hồng

  ====== HOCVN.NET =====

 3. Theo Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ là:

  Câu hỏi:

  Theo Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ là:

  A. Thanh Hóa và Vinh.

  B. Vinh và Huế.

  Đáp án chính xác

  C. Thanh Hóa và Huế.

  D. Đồng Hới và Hà Tĩnh.

  Trả lời:

  Đáp án B
  Phương pháp giải:
  Sử dụng Atlat Địa lí trang 15
  Giải chi tiết:
  Các đô thị có quy mô lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ là: Vinh và Huế (kí hiệu hình vuông màu trắng: từ 200 001 đến 500 000 người)

  ====== HOCVN.NET =====

 4. Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là

  Câu hỏi:

  Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là

  A. có các dòng hải lưu hoạt động theo mùa

  B. vùng biển có diện tích rộng 3,447 triệu km.

  C. vùng biển có diện tích rộng và tương đối kín.

  D. nóng, ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Đáp án D
  Phương pháp giải:
  Kiến thức bài 8 – Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
  Giải chi tiết:
  Biển Đông có tính chất nóng, ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa => đặc điểm này có ảnh hưởng lớn đến các thành phần tự nhiên của nước ta như khí hậu, sinh vật
  – Biển Đông có nhiệt độ cao và biến động theo mùa đã làm tăng độ ẩm cho các  khối khí qua biển, mang lại cho nước ta  lượng mưa độ ẩm lớn, làm cho thiên nhiên nước ta mang tính hải dương điều hòa hơn.
  – Mang lại nguồn lợi sinh vật biển phong phú

  ====== HOCVN.NET =====

 5. Tác động của sự phân hoá khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta thể hiện ở việc

  Câu hỏi:

  Tác động của sự phân hoá khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta thể hiện ở việc

  A. tăng khả năng thâm canh, nâng cao năng suất cây trồng.

  B. trồng nhiều loại cây có giá trị kinh tế như lúa gạo, cà phê…

  C. tạo điều kiện phát triển nền nông nghiệp lúa nước.

  D. tạo điều kiện đa dạng hoá sản phẩm cây trồng, vật nuôi

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Đáp án D
  Phương pháp giải:
  Kiến thức bài 21 – Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
  Giải chi tiết:
  Tác động của sự phân hóa khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta thể hiện ở việc tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm cây trồng vật nuôi: từ các sản phẩm nhiệt đới đến cận nhiệt và ôn đới

  ====== HOCVN.NET =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top