Biện pháp nào dưới đây không nhằm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong lâm nghiệp của Đông Nam Bộ?


Câu hỏi:

Biện pháp nào dưới đây không nhằm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong lâm nghiệp của Đông Nam Bộ?

A. Bảo vệ rừng ngập mặn

B. Bảo vệ vườn quốc gia

C. Trồng rừng chắn gió, bão

Đáp án chính xác

D. Bảo vệ rừng đầu nguồn

Trả lời:

Phương pháp: Kiến thức bài 39 – Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Cách giải:
Biện pháp khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong lâm nghiệp của Đông Nam Bộ là:
– Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn
– Bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu của các sông để tránh mất nước ở hồ chứa, giữ được mực nước ngầm
– Bảo vệ nghiêm ngặt các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển 
Loại A, B, D
Trồng rừng chắn gió, bão không phải là biện pháp khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ.
Chọn C

====== HOCVN.NET =====

 1. Gió phơn tây nam ảnh hưởng sâu sắc đến vùng Bắc Trung Bộ do

  Câu hỏi:

  Gió phơn tây nam ảnh hưởng sâu sắc đến vùng Bắc Trung Bộ do

  A. có nhiều thung lũng khuất gió.

  B. bức chắn Bạch Mã và Tam Điệp.

  C. bức chắn Trường Sơn Bắc

  Đáp án chính xác

  D. lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang.

  Trả lời:

  Phương pháp: Kiến thức bài 9 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
  Cách giải:
  Gió phơn tây nam ảnh hưởng sâu sắc đến vùng Bắc Trung Bộ do gió này gặp bức chắn địa hình là dãy Trường Sơn Bắc  khi vượt qua núi gió bị biến tính trở nên khô nóng.
  Chọn C

  ====== HOCVN.NET =====

 2. Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA NĂM 1990 VÀNĂM 2018 Năm Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn) 1990 6 042,8 19 225,1 2018 7 570,9 44 046,0 Căn cứ vào bảng số liệu trên, năng suất lúa của nước ta năm 2018 là

  Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:
  DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA NĂM 1990 VÀNĂM 2018

  Năm

  Diện tích (nghìn ha)

  Sản lượng (nghìn tấn)

  1990

  6 042,8

  19 225,1

  2018

  7 570,9

  44 046,0

  Căn cứ vào bảng số liệu trên, năng suất lúa của nước ta năm 2018 là

  A. 5,82 tạ/nghìn ha

  B. 5,82 nghìn tấn/ha

  C. 58,2 tạ/ha

  Đáp án chính xác

  D. 58,17 kg/ha

  Trả lời:

  Phương pháp: Kĩ năng tính toán
  Cách giải:
  Công thức: Năng suất lúa = Sản lượng Diện tích (tạ/ha) 
   Năng suất lúa của nước ta năm 2018 là: 44 0460 47 570,9= 58,2 (tạ/ha)
  Chọn C

  ====== HOCVN.NET =====

 3. Cơ sở quan trọng để tăng sản lượng lương thực ở Đồng bằng sông Cửu long là

  Câu hỏi:

  Cơ sở quan trọng để tăng sản lượng lương thực ở Đồng bằng sông Cửu long là

  A. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ và thay đổi cơ cấu mùa vụ.

  B. khai hoang, cải tạo diện tích đất phèn, đất mặn ven biển.

  Đáp án chính xác

  C. chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phát triển thủy lợi.

  D. khai thác đất trồng lúa từ các bãi bồi ven sông, ven biển.

  Trả lời:

  Phương pháp: Kiến thức bài 41 – Vùng đồng bằng sông Cửu Long
  Cách giải:
  – A sai: thâm canh, tăng vụ, thay đổi cơ cấu mùa vụ là biện pháp phù hợp với vùng Đồng bằng sông Hồng – C sai: chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phát triển thủy lợi là biện pháp phù hợp với vùng Đông Nam Bộ
  – D sai: vùng ven biển của đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là đất phèn đất mặn, thường xuyên bị xâm nhập mặn, muốn khai thác cần phải cải tạo
  – B đúng: đồng bằng sông Cửu Long mới được khai thác nên còn nhiều vùng có tiềm năng chưa được khai thác hết do vậy biện pháp quan trọng để tăng sản lượng lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long là mở rộng diện tích đất canh tác bằng cách đẩy mạnh khai hoang, cải tạo diện tích đất phèn, đất mặn.
  Chọn B

  ====== HOCVN.NET =====

 4. Sự phân hóa của yếu tố chủ yếu nào sau đây cho phép và đòi hỏi nước ta áp dụng các hệ thống canh tác nông nghiệp khác nhau giữa các vùng?

  Câu hỏi:

  Sự phân hóa của yếu tố chủ yếu nào sau đây cho phép và đòi hỏi nước ta áp dụng các hệ thống canh tác nông nghiệp khác nhau giữa các vùng?

  A. Địa hình, đất trồng.

  Đáp án chính xác

  B. Chế độ nhiệt, mưa

  C. Loại gió thịnh hành.

  D. Chế độ nước sông.

  Trả lời:

  Phương pháp: Kiến thức bài 21 – Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
  Cách giải:
  Sự phân hóa địa hình, đất trồng cho phép và đòi hỏi nước ta áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng:
  – Vùng trung du miền núi thế mạnh là các cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn
  – Vùng đồng bằng thế mạnh là các cây trồng ngắn ngày, thâm canh tăng vụ và nuôi trồng thủy sản 
  Chọn A

  ====== HOCVN.NET =====

 5. Để tăng vai trò trung chuyển và đẩy mạnh giao lưu theo chiều Bắc – Nam, Duyên hải Nam Trung Bộ cần phải thực hiện biện pháp chủ yếu nào sau đây?

  Câu hỏi:

  Để tăng vai trò trung chuyển và đẩy mạnh giao lưu theo chiều Bắc – Nam, Duyên hải Nam Trung Bộ cần phải thực hiện biện pháp chủ yếu nào sau đây?

  A. Nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam.

  Đáp án chính xác

  B. Đẩy mạnh phát triển các tuyến đường ngang.

  C. Phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  D. Khôi phục và hiện đại hóa hệ thống sân bay.

  Trả lời:

  Phương pháp: Kiến thức bài 36 – Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
  Cách giải:
  Để tăng vai trò trung chuyển và đẩy mạnh giao lưu theo chiều Bắc – Nam, Duyên hải Nam Trung Bộ cần phải thực hiện các biện pháp chủ yếu là nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam. Bởi đây là 2 trục đường chính, kéo dài theo chiều Bắc Nam, đảm nhận vai trò vận chuyển khối lượng hàng hóa rất lớn giữa các địa phương miền Bắc và miền Trung, Nam nước ta. 
  Chọn A

  ====== HOCVN.NET =====

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top