Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớnA.47695; 50123; 50345; 67820; 67830B.9762; 89740; 10005; 8762; 45678C.2476; 4270; 1025; 4920; 5327D.605; 708; 504; 487; 897


Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm1 ngày 3 giờ =………… giờ1 giờ 18 phút = …………… phút2 phút 30 giây =……………. giây15giờ = ……………. phút

Trả lời:

1 ngày 3 giờ = 24 giờ + 3 giờ = 27 giờ1 giờ 18 phút = 60 phút + 18 phút = 78 phút2 phút 30 giây = 2 phút + 30 giây = 2 x 60 giây + 30 giây = 150 giây15 giờ =  15 x 60 phút = 12 phút

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *