Đặt tính rồi tính:35693 + 620235943721 + 7627747261 – 26245852165 – 642047Câu hỏi: Đặt tính rồi tính:35693 + 620235943721 + 7627747261 – 26245852165 – 642047 Trả lời: Hướng dẫn giải: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *