Con ong bay đến bông hoa màu nào nếu: Con ong bay theo đường ghi các số lẻ?


Câu hỏi:

Từ hai trong ba thẻ số 7, 4, 5, hãy lập tất cả các số chẵn và các số lẻ có hai chữ số.
Từ hai trong ba thẻ số 7, 4, 5, hãy lập tất cả các số chẵn và các số lẻ có hai chữ số (ảnh 1)

Trả lời:

Từ hai trong ba thẻ số 7, 4, 5 ta lập được
– Các số chẵn có hai chữ số: 74; 54
– Các số lẻ có hai chữ số: 47; 45; 57; 75

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *