Có một quãng đường dài 84 km, lần thứ nhất người ta vẽ nó lên bản đồ với tỉ lệ 1/60000, sau đó lại dựa vào hình vẽ trên bản đồ lần thứ nhất vẽ nó lần thứ 2 với tỉ lệ 1/20. Hỏi:a) Độ dài quãng đường vẽ trên bản đồ lần thứ hai là bao nhiêu?b) So với đoạn đường thực sự thì đoạn đường vẽ trên bản đồ lần thứ hai được vẽ theo tỉ lệ nào?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Có một quãng đường dài 84 km, lần thứ nhất người ta vẽ nó lên bản đồ với tỉ lệ 1/60000, sau đó lại dựa vào hình vẽ trên bản đồ lần thứ nhất vẽ nó lần thứ 2 với tỉ lệ 1/20. Hỏi:a) Độ dài quãng đường vẽ trên bản đồ lần thứ hai là bao nhiêu?b) So với đoạn đường thực sự thì đoạn đường vẽ trên bản đồ lần thứ hai được vẽ theo tỉ lệ nào?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *