Có 3 bao gạo như nhau cân nặng tất cả 45 kg và 1 bao đậu xanh cân nặng 10 kg. Hỏi 5 bao gạo như thế và 1 bao đậu xanh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?


Câu hỏi:

Chọn ý trả lời đúng.
Để đi từ nhà đến hiệu sách, Bình phải đi qua bưu điện. Quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện dài 500 m và dài hơn quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách là 150 m.
Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách, cả đi và về:
A. Ngắn hơn 1 km.
B. Bằng 1 km.
C. Dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km.
D. Dài hơn 2 km.
Media VietJack

Trả lời:

Lời giải
Quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách dài là:
500 – 150 = 350 (m)
Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách dài là:
500 + 300 = 800 (m)
Quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi và về là:
800 × 2 = 1 600 (m)
Đổi 1 600 m = 1 km 600 m
Ta có: 1 km < 1 km 600 m < 2 km
Vậy quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi và về dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *