Chu vi P của hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là a, b, c (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức: P = a + b + c Tính chu vi hình tam giác, biết: a = 50 dm, b = 61 dm, c = 72 dm  


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Chu vi P của hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là a, b, c (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức: P = a + b + c

Tính chu vi hình tam giác, biết:

a = 50 dm, b = 61 dm, c = 72 dm

 Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *