cho hình thang vuông ABCD có đáy nhỏ AB đáy lớn CD và có diện tích là 16cm2,AB=1/3CD kéo dài DA cắt CB tai7 điểm M ,tính diện tích tam giác MAB.


Câu hỏi:

Từ các chữ số 0,1,2,3 ngươi ta lập được các số tự nhiên có 4 chữ số. Hãy tìm trong các số đã lập số tự nhiên thoả mãn: chữ số hàng nghìn bằng số chữ số 0 có trong nó; chữ số hàng trăm bằng số chữ số 1 có trong nó; chữ số hàng chục bằng chữ số 2 có trong nó; chữ số hàng đơn vị bằng số chữ số 3 có trong nó.

Trả lời:

Đặt số cần tìm là A=abcd. Vì a khác 0 nên a=1,2 hoặc 3. Ta xét từng TH:
i) a=3 –> A có 3 csố 0. Nhưng ngoài a ra, A chỉ còn b,c,d phải bằng 0–>loại
ii) a=2 –> A có 2 csố 0 và c=1. Nhưng ngoài a ra, A chỉ còn b,d phải bằng 0–>loại
iii) a=1 –> A có 1 csố 0 và b >1, ta xét tiếp các TH nhỏ:
nếu b=3 thì c và d phải =1 –> loại
nếu b=2 thì c=1 và d=0 –> nhận
KL: số A là 1210

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *