Cho hình thang ABCD, đáy nhỏ AD,đáy lớn CD. Vẽ 7 đường thẳng song song với hai đáy cắt các cạnh bên AD và BC. Hỏi có bao nhiêu hình thang được tạo ra?


Câu hỏi:

Hai số tự nhiên A và B, biết A < B và hai số có chung những đặc điểm sau:- Là số có 2 chữ số.- Hai chữ số trong mỗi số giống nhau.- Không chia hết cho 2 ; 3 và 5.a) Tìm 2 số đó.b) Tổng của 2 số đó chia hết cho số tự nhiên nào ?

Trả lời:

Vì là số có 2 chữ số và chữ số giống nhau nên 2 số có dạng aa và bb.Vì 2 số này đều ko chia hết cho 2 và 5 nên a và b ko thể là chữ số chẵn hoặc 5, vậy a và b chỉ có thể là 1, 3,7,9.Vì 2 số ko chia hết cho 3 nên tổng a+a hoặc b+b cũng ko chia hết cho 3.Vậy a, b ko thể là 3 hoặc 9.2 số cần tìm là 11 và 77.Tổng 2 số là 88 nên chia hết cho 1,2,4,8,11,22,44,88

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *