Cho hai hình vuông, có tỉ số giữa hai cạnh của hình vuông nhỏ và hình vuông lớn là 2/5. Hãy tính:a. Tỉ số chu vi của hình vuông nhỏ và hình vuông lớn.b. Tỉ số diện tích của hình vuông nhỏ và hình vuông lớn.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Cho hai hình vuông, có tỉ số giữa hai cạnh của hình vuông nhỏ và hình vuông lớn là 2/5. Hãy tính:a. Tỉ số chu vi của hình vuông nhỏ và hình vuông lớn.b. Tỉ số diện tích của hình vuông nhỏ và hình vuông lớn.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *