Cho ABCD và CDEG là các hình bình hành. Biết độ dài cạnh AB bằng 3 dm. a) Độ dài cạnh EG bằng bao nhiêu đề-xi-mét? b) Kể tên những cạnh song song với cạnh CD.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Cho ABCD và CDEG là các hình bình hành. Biết độ dài cạnh AB bằng 3 dm.
a) Độ dài cạnh EG bằng bao nhiêu đề-xi-mét?
b) Kể tên những cạnh song song với cạnh CD.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *