Cha hơn con 32 tuôỉ. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp ba lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là bao nhiêu tuổi?


Câu hỏi:

Một hình chữ nhật có chu vi là 400m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Trả lời:

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 400 : 2 = 200 (m)Chiều rộng hình chữ nhật là: 200 : 5 x 2 = 80 (m)Chiều dài hình chữ nhật  là: 200 – 80 = 120(m)Diện tích hình chữ nhật là: 120 x 80 = 9600 (m2)Đáp số: 9600m2

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *