Các phân số 79; 75; 711 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là


Câu hỏi:

Khối lớp 4 có 70 học sinh, trong đó 35 số học sinh là nữ. Hỏi khối lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ?

Trả lời:

Số học sinh nữ cuả khối lớp 4 là: 70 x 35 = 42 học sinh

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *