Các góc sau được sắp xếp theo thứ tự lớn dần là:A. Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹtB. Góc bẹt, góc tù, góc vuông, góc nhọnC. Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹtD. Góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Các góc sau được sắp xếp theo thứ tự lớn dần là:A. Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹtB. Góc bẹt, góc tù, góc vuông, góc nhọnC. Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹtD. Góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹtXem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *