Biểu đồ dưới đây cho biết số tiền mà khối lớp bốn đã quyên góp để ủng hộ các bạn ở vùng bị lũ lụt:Dựa vào biểu đồ trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm:Cả ba lớp đã quyên góp được tổng số tiền là: ………


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Biểu đồ dưới đây cho biết số tiền mà khối lớp bốn đã quyên góp để ủng hộ các bạn ở vùng bị lũ lụt:Dựa vào biểu đồ trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm:Cả ba lớp đã quyên góp được tổng số tiền là: ………Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *