Bảng dưới đây cho biết số sách mỗi học sinh lớ p 4A đọc được trong thángGhi kết quả vào chỗ trống :- Lớp 4A có tất cả …………… học sinh. – Số học sinh lớp 4A đã đọc ít nhất 2 quyển sách là ……………. học sinh.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / Bảng dưới đây cho biết số sách mỗi học sinh lớ p 4A đọc được trong thángGhi kết quả vào chỗ trống :- Lớp 4A có tất cả …………… học sinh. – Số học sinh lớp 4A đã đọc ít nhất 2 quyển sách là ……………. học sinh.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *