b) Cho hình thoi MNPQ như hình bên. NP = ..?.. cm PQ = ..?.. cm QM = ..?.. cmCâu hỏi: b) Cho hình thoi MNPQ như hình bên. NP = ..?.. cm PQ = ..?.. cm QM = ..?.. cm Trả lời: b) Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. NP = 4 cm PQ = 4 cm QM = 4 cm ====== **** mời …Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *