An có 12 viên bi màu xanh và 18 viên bi màu đỏ. Em hãy tính:a. Tỉ số của số bi xanh và số bi đỏ?b. Tỉ số của số bi đỏ và bi của An.c. Tỉ số của sô bi của An và sô bi xanh.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / An có 12 viên bi màu xanh và 18 viên bi màu đỏ. Em hãy tính:a. Tỉ số của số bi xanh và số bi đỏ?b. Tỉ số của số bi đỏ và bi của An.c. Tỉ số của sô bi của An và sô bi xanh.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *