a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm, BC = 3cm. b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình chữ nhật ABCD (hình vừa được vẽ ở trên) có : – Chu vi là …………… cm – Diện tích là …………… cms2.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm, BC = 3cm.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Hình chữ nhật ABCD (hình vừa được vẽ ở trên) có :
– Chu vi là …………… cm
– Diện tích là …………… cms2.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *