a) Tính nhanh: 7×12×728×9×4×3×6b) Nhân dịp Tết trồng cây đầu xuân, lớp 4A được giao 10 cây thông và trồng thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây trong một khoảng đất trống của vườn trường. Em hãy giúp các bạn vẽ sơ đồ minh hoạ cách trồng ?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 4 / a) Tính nhanh: 7×12×728×9×4×3×6b) Nhân dịp Tết trồng cây đầu xuân, lớp 4A được giao 10 cây thông và trồng thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây trong một khoảng đất trống của vườn trường. Em hãy giúp các bạn vẽ sơ đồ minh hoạ cách trồng ?Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *