6 phút 36 giây = ………. giây.A. 360B. 376C. 380D. 396Câu hỏi: 6 phút 36 giây = ………. giây.A. 360B. 376C. 380D. 396 Trả lời: 6 phút 36 giây = 6 phút + 36 giây = 360 giây + 36 giây = 396 giâyChọn D. 396 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *