5 tạ 36 kg = …. kg. Số cần điền vào chỗ chấm là


Câu hỏi:

Cho các phân số 12;13;34;56. Các phân số đó được sắp xếp theo thứ tự bé đến lớn là

Trả lời:

Quy đồng mẫu số về các phân số cùng mẫu số:MSC: 12. Ta có: 12=612;13=412;34=912;56=1012Vậy thứ tự từ bé đến lớn là: 13;12;34;56

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *