1x2x3x5x8x…x89x144 các tích sau có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 ?


Câu hỏi:

Một chung cư có 55 căn hộ với tổng số 140 phòng, trong đó có ba loại căn hộ: 2 phòng, 3 phòng và 4 phòng. Biết số căn hộ 2 phòng gấp đôi số căn hộ 3 phòng. Hỏi có bao nhiêu căn hộ mỗi loại.

Trả lời:

Ghép 2 căn hộ 2 phòng và 1 căn hộ 3 phòng thành 1 nhóm 3 căn hộ có 7 phòng 
Giả sử tất cả là loại căn hộ 4 phòng thì 
55 căn hộ 4 phòng có số phòng 
4×55=220( phòng )
Số phòng thừa ra so với thực Tết
220-140=80( phòng ) 
Cứ mỗi lần thay 3 căn hộ 4 phòng thành 1 nhóm căn hộ 2 phòng và 3 phòng thì bớt đi số phòng 
4×3-7=5( phòng ) 
Có tổng số căn hộ 2 phòng và 3 phòng 
3x(80:5)=48( căn hộ) [( có thể tách thành 2 bước cho hs dễ hiểu 
Có số nhóm căn hộ 2 phòng và 3 phòng 80:5=16( nhóm) 
Có tổng số căn hộ 2 phòng và 3 phòng 3×16=48( căn hộ )]Có số căn hộ 3 phòng 
48:(2+1)x1=16( căn hộ ) 
Có số căn hộ 2 phòng 
16×2=32( căn hộ ) 
Có số căn hộ 4 phòng 
55-48=7( căn hộ )

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *