1 người đi xe máy từ A đến B đi được nửa đường thì tăng vận tốc lên 0,25lần so với vận tốc cũ cho nên đến sớm hơn so với dự định là 40phút. Tính thời gian đi hết quãng đường AB.


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 5 / 1 người đi xe máy từ A đến B đi được nửa đường thì tăng vận tốc lên 0,25lần so với vận tốc cũ cho nên đến sớm hơn so với dự định là 40phút. Tính thời gian đi hết quãng đường AB.Xem link education goc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *