Cho hình vẽ sau: Em hãy cố gắng giải bằng nhiều cách: Chứng minh AB // EF 

Câu hỏi: Cho hình vẽ sau:Em hãy cố gắng giải bằng nhiều cách: Chứng minh AB // EF  Trả lời: Ta có CD⊥DE(gt)FE⊥DE(gt)⇒CD//FE (dấu hiệu) (1)Mà AB // IC  (cm a) (2)Từ (1) ; (2) suy ra AB // FE  (t/c)C2: DIF^=AIC^=135°. Lại có DI // EF nên IFE^+DIF^=180° (2 góc trong cùng phía)Hay BAF^=AFE^=45° mà hai góc này ở vị trí so le trong nên AB // EF. AB//FE(cmt)⇒IFE^=IAB^ (hai góc so le …

Cho hình vẽ sau: Em hãy cố gắng giải bằng nhiều cách: Chứng minh AB // EF  Read More »

Chứng minh rằng: 109+108+107⋮555 – Học Môn Toán

Câu hỏi: Chứng minh DAx^=BCN^ theo nhiều cách. Trả lời: Ta có Mx // Ny vì cùng vuông góc với MN. Vẽ Dz // Mx // Ny. Ta có: BCN^+DCy^=90°; DCy^=zDC^;Suy ra: BCN^+zDC^=90° (1)Lại có: zDC^+zDA^=90°; zDC^+zDA^=90°.Suy ra: zDC^+DAx^=90° (2)Từ (1) và (2) suy ra đpcm.Cách 2: Vẽ Bt // Mx // Ny. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Xem link education goc

Tìm các số x, y, z biết:  xy=713 và x+y=60

Câu hỏi: Tìm các số x, y, z biết:  xy=910 và y−x=120  Trả lời: xy=910⇒x9=y10 và y−x=120  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, có:   x9=y10=y−x10−9=1201=120⇒x=9.120=1080;y=10.120=1200Vậy  x=1080;y=1200 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Xem link education goc